KORUYUCU ORTODONTİ

Çocuğunuzun süt dişlerinde ileri derecede çürükler varsa, değişme zamanından çok önce süt dişi çekilmiş ise, çiğnemede veya ağzını kapatmada zorlanıyorsa, ağızdan nefes alıyorsa, parmak veya emzik emiyorsa, alt çenesi önde veya geride ise, uyurken dişlerini gıcırdatıyorsa, yüzünde normal olmayan bir görünüm varsa çocuğunuzun bir pedodontist veya ortodontist tarafından muayene olmaya ihtiyacı vardır.

Koruyucu dişhekimliği, pedodontinin temel taşıdır ve ağızda ilk dişin sürmesiyle başlayıp yaşam sonuna kadar süren bir kontrol/tedavi kavramıdır. Oluşabilecek problemleri erken zamanda tespit edip bunlara önlemler alınması birincil hedeftir, sürekli ve düzenli kontrollerin yapılması başarının anahtarıdır.
Koruyucu dişhekimliğinin anlamı; sorunsuz diş ve çene yapılarına sahip, mutlu, sağlıklı gülebilen, konuşabilen çocuktur. Aileler için ise; daha kolay, daha ucuz ve daha az zaman demektir.


Parmak – Emzik Emme

Emme fonksiyonu yeni doğmuş çocuklarda iç güdüsel bir harekettir ve 1.5 – 2 yaşına kadar devam eder. Ancak parmak veya emzik emme alışkanlığı devam edecek olursa henüz gelişmekte olan kas ve kemik yapıları üzerine basınç uygulayarak dişlerin yer değiştirmesine yol açar. Bu durumda üst ön dişler öne, alt ön dişler ise geriye doğru eğilir, " V " şeklinde bir çene kavsi meydana gelir, üst ve alt ön dişler arasında açıklık oluşur (open bite). Ortaya çıkan bozukluğun derecesi emmenin süresine, sıklığına, şiddetine ve emme sırasında parmağın pozisyonuna bağlıdır.
Alışkanlık 4 yaşına kadar bırakılırsa açıklık kapanır, bu yaştan sonra kalıcı deformasyonlar artar. Tedavinin zamanlaması çok önemlidir. Çocuğun kendisi bu alışkanlıktan kurtulmayı istemedikçe, tedavinin başarıya ulaşması zordur. Çocuğun çevre baskısına uğramaması ve alay edilmemesi için okul çağından önce bırakması psikolojik yönden çok faydalıdır.

Çocuk baskı altına alınmadan cesaretlendirilerek, ödüllendirilerek pozitif yönlendirilmelidir. Eğer her şeye rağmen alışkanlık kırılamamışsa diş hekimine başvurularak profesyonel yardım alınması gereklidir.


Solunum Problemleri

Solunum problemleri, çenelerin gelişimi üzerine olumsuz etki eder. Çenelerin gelişimi dilimiz sayesinde olmaktadır, burundan rahat nefes alamamak ağzın sürekli açık olmasına sebep olur, bu durumda üst çene dilin gelişme üzerine etkisinden faydalanamazken alt çene normal büyümesine devam eder ve çeneler arası ilişki bozulur. Üst çenenin dar ve küçük kalmasına bağlı olarak kalıcı dişlenmede çapraşıklık görülür. Burundan değil de, sadece ağızdan soluma durumu mevcutsa (bu durum uykuda daha iyi anlaşılır), muhakkak kulak burun boğaz uzmanına danışılmalıdır.


Erken Süt Dişi Kayıpları ve Diş Çürükleri

Bazı durumlarda süt dişlerinin erken kaybı söz konusu olabilir. Böyle bir durumda mutlaka YER TUTUCULAR kullanılmalı, alttan gelecek olan daimi dişin yeri korunmalıdır. Asla süt dişlerindeki çürükler göz ardı edilmemelidir. Çürük sebebiyle süt dişinde oluşan madde kaybı, önlem alınmadığı takdirde, komşu dişin o bölgeye kaymasına sebep olur. Bunun sonucu olarak, alttan gelen daimi dişin yeri işgal edildiğinden, daimi diş kendi yerinden çıkamaz, gömük kalır veya farklı yerden çıkarak çapraşıklığa sebep olur. Bu sebeple, süt dişlerindeki çürükler asla ihmal edilmemeli, derhal tedavi yoluna gidilmelidir. Diş kayıplarında mutlaka yer tutucu yapılmalıdır.

Diş sayı, boyut ve şekil düzensizlikleri

Kalıtım, ateşli hastalıklar, ilaçlar, travma,… gibi bir takım etkenler sonucu dişlerde sayı, boyut, şekil gibi anomaliler görülebilir. Bu anomaliler estetik dışında fonksiyon bozukluklarına da sebep olurlar. Bunların erken tespiti tedavileri bakımından önemlidir, çocuk okul çağına geldiğinde radyografik filmler çekilerek kontroller yapılmalı, herhangi bir anomali durumu mevcut ise mutlaka bir pedodontiste danışılmalıdır.

Basit Çapraşıklıklar

Basit çarpraşıklıklar, bir veya birkaç dişin çene kavsinin gerisinde veya ilerisinde konumlanması, üst dişlerin alt dişleri örtmemesi, open-bite veya deep-bite mevcudu gibi problemler küçük yaşlarda (10-11 yaşına kadar) bir takım basit, takıp çıkartılabilen apareylerle büyüme-gelişim yönlendirilerek, sürme rehberliği yapılarak kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Bu apareyler takıp çıkartılabildikleri için temizlikleri kolaydır, çocukların hoşuna giden renklerde yapılabilirler.